Tehnologia ADD

Ce este şi ce face ADD?

ADD (Adaptive Document Data Recognition) este o tehnologie unică de recunoaştere a formei unui document, dezvoltată de DigiSinergy , care utilizează un set de algoritmi specifici. Având la bază forma documentului şi folosind procese de învaţare scurte, efectuate uşor de operator, ADD extrapolează informaţiile şi se adaptează noilor situaţii pe care le întalneşte, reuşind să identifice corect informaţia.

Cu informaţia structurată în diverse zone specifice unui document (header, body, footer, etc) ADD recunoaşte fiecare zona şi extrage informaţia necesară. Împreună cu tehnologia Polco, ADD se adaptează la documente multi-pagina, chiar dacă acestea au forme diferite, reuşind să selecteze informaţia necesară. Are rezultate excelente în citirea liniilor de informaţii din documente, chiar dacă acestea au diferenţe de layout între ele. Pentru ADD trecerea de la o pagină la alta nu creează probleme, chiar dacă paginile nu au layout identic. ADD elimină toate rezidurile care nu conţin informaţii, adaptându-se la fiecare pagină şi chiar la liniile de informaţie care se află pe mai multe pagini.

Caracteristici principale

Procesează documente multi-pagină care au pagini cu forme diferite şi blocuri de informaţie chiar dacă acesta este scris pe mai multe pagini

 

Ignoră zonele care nu au informaţie importantă, chiar dacă acestea se întrepătrund cu zonele de informaţie

Procesează documente care conțin caractere scrise cu mărimi și fonturi diferite