Technologia Blue Machine

Ce este şi ce face Blue Machine?

BlueMachine e o tehnologie unică, bazată pe Machine Learning și Artificial Intelligence, dezvoltată de DigiSinergy. Folosind niște algoritmi specifici, BlueMachine poate adăuga anumite informații conținute într-o listă la un set de date extras dintr-un document (sau existent în orice alt mod).

Este o mașină cu AI care învață de la operator sau din istoric, preluând ulterior sarcinile operatorului și adăugând câmpuri necesare la fiecare linie de informație.

La ce folosește BlueMachine?

  • BlueMachine Învață din fiecare intervenție a operatorului, atenționează operatorul când acesta își schimbă comportamentul, dar își însușește noul comportament la indicația operatorului.

  • Poate fi folosită și în fluxuri cu două nivele de competență: nivel 1 și nivel 2. Dacă informația introdusă de nivel 1 este corectată de nivel 2, la următoarea introducere eronată de către nivel 1, Blue Machine va semnaliza operatorul, eliminând astfel o nouă greșeală. Blue Machine va învăța la rândul său operatorul nivel 1 să introducă corect datele în conformitate cu recomandările operatorului nivel 2.

  • Cu tehnologii precum BlueMachine, poți să obții date exacte, cu grade de eroare mult mai mici decât în cazul în care folosești un operator uman.